TERMINI svih GRUPA

za 2017./2018. godinu

 

PRVI stupanj

 

UTORAK I ČETVRTAK u 17:45

 

 

 

DRUGI stupanj

 

UTORAK I ČETVRTAK u 16:00

 

 

TREĆI stupanj

 

PONEDJELJAK I SRIJEDA u 19:20

 

 

NAPREDNI PROGRAM

 

UTORAK I ČETVRTAK u 19:20

 

 

 

 

OTVORENA GRUPA

 

PONEDJELJAK I ČETVRTAK u 09:00

 

PONEDJELJAK I SRIJEDA u 17:45

 

 

 

 

DODATNI PROGRAM


PETAK u 18:00

 

 

 

LJETNA GRUPA


UTORAK I ČETVRTAK u 20:00 (srpanj i kolovoz)