TERMINI svih GRUPA

za 2016./2017. godinu

 

PRVI stupanj

 

 

PONEDJELJAK I SRIJEDA u 19:20 (od 14. 09.)

 

 

 

DRUGI stupanj

 

UTORAK I ČETVRTAK u 16:00 (od 01. 09.)

 

 

 

TREĆI stupanj

 

UTORAK I ČETVRTAK u 17:45 (od 01. 09.)

 

 

 

NAPREDNI PROGRAM

 

 

UTORAK I ČETVRTAK u 19:20 (od 01. 09.)

 

 

 

 

OTVORENA GRUPA

 

PONEDJELJAK I ČETVRTAK u 09:00 (od 01. 09.)

 

PONEDJELJAK I SRIJEDA u 17:45 (od 04. 09.)

 

 

 

 

DODATNI PROGRAM


PETAK u 18:00 (od 02. 09.)

 

 

 

 

LJETNE GRUPE


PONEDJELJAK I ČETVRTAK u 08:00 (srpanj i kolovoz)


UTORAK I ČETVRTAK u 20:00 (srpanj i kolovoz)